Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

περιγραφή

аυνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

  • справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
  • издаване на ПИК и ИКО;
  • регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;
  • програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията на обжалването им;
  • интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО;
  • други.