Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

Project Team

περιγραφή

аυνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

  • справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
  • издаване на ПИК и ИКО;
  • регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;
  • програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията на обжалването им;
  • интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО;
  • други.