Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

Project Team
Резултати

Моля, кликнете върху съответния парньор за да видите резултати

Партньор 1 (Водещ партньор): Търговско-промишлена палата Ксанти (Гърция)

Няма въведени резултати.

Партньор 2: Регионална стопанска камара – Смолян (България)

Няма въведени резултати.

Project Partner 3: Thessaloniki Tourism Organisation (Greece)

Няма въведени резултати.

Project Partner 4: Regional Chamber of Skilled Crafts – Smolyan (Bulgaria)

Няма въведени резултати.

Партньор 5: Федерация на професионалистите – занаятчии и търговци Ксанти (Гърция)

Няма въведени резултати.